Kategoriarkiv: National Reading Panel – USA

National Reading Panel – USA

National Reading Panel (NRP, 2000)
Den amerikanska kongressen tillsatte en panel bestående av framstående läsforskare, verksamma utvalda lärare, undervisningsadministratörer och föräldrar. Panelen har tillsammans bedömt och tagit fram sju viktiga grundstrategier som utvecklar läsförståelse och som lärare ska känna till och bör använda sig av. Strategierna ger var och en för sig dokumenterade effekter men är mest effektiva när de samverkar.                                 Dessa sju grundstrategier är:

1. Att övervaka sin förståelse
Eleverna lär sig medvetenhet av om hur de förstår.
2. Kooperativt lärande
Eleverna lär sig strategierna tillsammans.
3. Användning av grafiska och semantiska hjälpmodeller
Eleverna lär sig använda grafiska representationer av texten för att underlätta förståelsen.
4. Undervisning genom frågor som eleven får besvara
Eleverna ska få direkt feedback på frågor som läraren ställer.
5. Undervisning i att ställa frågor
Eleverna ska själva formulera frågor.
6. Undervisning i berättelsestruktur
Eleverna ska lära sig att använda strukturen i en berättelse, som hjälper dem att återge innehållet. De ska kunna förklara vad de läst (vem, vad, var, när och varför).                      7. Att sammanfatta
Eleverna ska kunna integrera idéer och generalisera från texten och berättelsen.

Westlund, (2009) Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Natur & Kultur: Stockholm