Kategoriarkiv: Teori om de fyra läsfixarna

Teori om de fyra läsfixarna

De fyra läsfixarna
Syftet med att använda de fyra läsfixarna är att de ger eleverna nödvändiga tankestöd, mentala verktyg , för att förstå en text. Utöver de fyra läsfixarna använder en god läsare också andra strategier, t.ex. att skapa inre bilder under läsningen eller använder sig av olika tankekartor.

Undervisning i läsförståelsestrategier
När läsforskare arbetat fram olika modeller för att förstå olika texter har haft som utgångspunkt hur goda läsare gör för att förstå olika texter.
En modell är Reciprocal teaching (reciprok undervisning). Den modellen baseras på forskare som utvecklat den så tidigt som på 1980-talet av Palinscar & Brown  och idag används modellen flitigt i klassrum i USA och på Nya Zeeland. Den modell som beskrivs här är anpassad till svenska klassrum och den kommer från Oczkus (2003) idéer, Oczus har gjort modellen lätt att använda för yngre elever.                                                         (Felth Sjölund, I, Hed Andersson, P, Wänblad, M, Westlund, B) (2012) Diamantjakten Lärarhandledning Natur & Kultur: Stockholm.

Goda läsare

 

  • Goda läsare är aktiva i sin läsning
  • Har klara mål för sin läsning och övervakar sin förståelse
  • Gör återkommande förutsägelser när de läser
  • Varierar läshastigheten vid olika textavsnitt
  • Ställer själva frågor och ändrar uppfattning om det behövs
  • Kan urskilja viktig från oviktig information; sammanfattar
  • Uppmärksammar främmande ord som stör förståelsen
  • Funderar på författarens avsikt, stil att skriva m.m
  • Läser texter på olika sätt.

Felth Sjölund, I, Hed Andersson, P, Wänblad, M, Westlund (2012) Diamantjakten Lärarhandledning ,Sid 15, Natur & Kultur: Stockholm).