Spännande text- Berättande text

Checklista för Spännande text

  • 5 meningar med: sid. 75  Flickan gick på vägen. Den lyckliga flickan skuttade på vägen. Den dödströtta flickan snubblade fram på vägen.

Adjektiv –  lyckliga – (beskriver hur man är) dödströtta – (beskriver hur man känner)

Beskrivande verbskuttade – (beskriver hur någon ex. går)snubblade fram – (beskriver också hur någon tar sig fram)

  • Adverb – Börja mening med adverb, 5-6 meningar, sid 78, skapa spänning

Långsamt kröp han fram över det branta taket.  Han kröp långsamt fram över det branta taket.

  • PrepositionInleda meningarna med en preposition, ett annat sätt att skapa spänning. 5-6 meningar, sid 82

Bakom gardinen såg hon en skugga.

Hon såg en skugga bakom gardinen.

  • Liknelserett sätt att göra en beskrivning intressant. 2-3 ställen i texten

Havets vågor var höga som skyskrapor.

höga som Mount Everest

  • Sambandsordinleda en mening för att göra texten mer spännande

3 meningar i texten. sid. 84, se orden.

eftersom, när, även om, fastän, fast, trots att, medans

  • Komplexa meningarSkriv både långa och korta meningar för att göra det intressant. se exempel på sid 85, 5 meningar ska vara komplexa.