Uppgift: Skriv en egen fabel

Uppgift: Skriv en egen fabel

Uppgiften har du i din bok Skrivrummet på sidan 82.

Du ska innan du skriver din saga planera den.

Tänk på:

Sensmoralen – vilken sensmoral vill du ha?

Personerna/Karaktärerna – Vilket djur ska din fabel ha?

Plats – Var är ni i din fabel? Vilken plats/miljön?

Problem – Vad kommer att hända? Vilka problem/händelser finns med i din fabel?